Obsah stránky

Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina

Zveřejněno: pondělí, 16. březen 2020 | Ostatní

  

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s událostmi, před které nás staví současná epidemiologická situace v České republice, se na vás obracím s následujícím prohlášením.
 
 
 

Mohu vás ubezpečit, že lidé v nemocnicích i u záchranky dělají vše pro to, aby všichni, kteří se vrátili z rizikových oblastí – ať už z dovolené, nebo z pracovních cest – ale i ti, kteří s nimi přišli do kontaktu, dostali maximum možné zdravotní péče. Fakt, že  tito lidé po 13. 3. 2020 dodržují nařízení a okamžitě podstoupili dvoutýdenní karanténu, je minimum toho, co mohou udělat pro zmírnění stávající situace. Pokud tak z jakéhokoli důvodu neučinili, a to i v případě, že se po dobu vycestování i po návratu cítí v pořádku, považuji to za hazard se zdravím ostatních a toto chování hodnotím jako krajně rizikové a nevhodné. V tomto směru by měla zafungovat zodpovědnost zaměstnavatelů, kteří s ohledem na zdraví kolektivu budou dodržování karantény  kontrolovat a trvat na něm. Všechny občany Kraje Vysočina vyzývám, aby DŮSLEDNĚ  dodržovali nařízení centrálních orgánů. Jejich zpochybňování nepovede ke zlepšení situace, naopak ji může zbytečně komplikovat a vyhrocovat. Apeluji na vaši osobní zodpovědnost a děkuji za ni.

 

Obracím se na vás, spoluobčany, také jako lékař. Stejně jako jsou lékaři a sestry v nemocnicích, v ordinacích a u záchranky připraveni vám pomoci, buďte i vy na oplátku ve stejné míře trpěliví a ohleduplní. Dodržujte veškeré pokyny, které nyní preventivně omezují obvyklé provozy nemocnic. Na tomto místě se obracím i na všechny kolegy lékaře, stomatology, farmaceuty a další, kteří nejsou kmenovými zaměstnanci krajských nemocnic, aby v rámci této mimořádné situace výrazněji pomohli se zajištěním lékařských pohotovostí kterékoliv krajské nemocnice. Kraj Vysočina udělá vše proto, aby zdravotníci, kteří se o obyvatele Vysočiny starají v nemocnicích, v ordinacích a v terénu nebo slouží na pohotovosti, měli dostatek osobních ochranných pomůcek. Kromě vládou přidělovaných zásob Kraj Vysočina objednává a zajišťuje materiál po vlastní linii, nečekáme jen na to, co na nás zbyde, ale aktivně hledáme další zdroje a dodavatele.

Poděkování za mimořádné nasazení směřuji zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách, ale také regionálním firmám a organizacím, kterým vděčíme za pomoc a spolupráci při zajišťování ochranných pomůcek a dostatek dezinfekce. Profesionální práci denně odvádí složky Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina, dobrovolníci a dobrovolní hasiči. Speciální poděkování patří za nasazení a osobní angažovanost při řešení mimořádné situace také starostkám a starostům, ke kterým máte jako jejich sousedé nejblíže. 

 

Ano, buďme si vědomi svých práv, ale především nezapomínejme na své povinnosti! Zatím se chceme obejít bez striktního nařizování, proto prosím proaktivně noste roušky, kdykoli se pohybujete ve veřejných prostorách, při kontaktu s cizími lidmi. Používejte roušky, třeba i provizorně vyrobené! Používejte je při cestách hromadnou dopravou, při nákupech, při cestě do práce i v práci.

 

MUDr. Jiří Běhounek, lékař a hejtman Kraje Vysočina

 

Důležité informace pro občany související s COVID-19 

Naléhavě se doporučuje, aby občané v následujících týdnech absolutně vyloučili nebo odložili návštěvy úřadů – krajského, městského, obecního, finančního, atd.

 

Krajský úřad Kraje Vysočina na všech svých pracovištích mění na omezenou dobu od 16. 3. do 29. 3. 2020 své úřední hodiny:

pondělí 13:00–16:00

středa     8:00–11:00

Téměř veškerá komunikace s pracovišti Krajského úřadu Kraje Vysočina vč. detašovaných pracovišť je možná telefonicky nebo mailem. Kontakty na příslušná pracoviště jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz/telefon/.

 

Důležitá telefonní čísla na pracoviště Krajského úřadu Kraje Vysočina

Telefonní ústředna Krajského úřadu Kraje Vysočina: 564 602 111 

Informace pro žadatele o kotlíkové dotace: 564 602 888, kotliky@kr-vysocina.cz

Informace pro žadatele o dotace na hospodaření v lesích a další problematiku v lesním hospodářství: J. Bartoš 724 650 116, M. Hejda 724 650 208, J. Merunková 724 650 171, L. Vondrová 734 694 492

Informace pro žadatele o vyřízení státního občanství (doporučujeme odložit toto řízení na pozdější dobu): 564 602 115, 564 602 153

Informace pro dopravce ve věci zákonné povinnosti prokázat finanční způsobilost (tuto návštěvu prosíme odložit na další měsíc, termín této povinnosti je až 31. července 2020): 564 602 290, 564 602 244, 564 602 394

Informace pro žadatele o vydání zdravotní dokumentace: 564 602 459, simkova.j@kr-vysocina

Agenda veřejných sbírek: I. Rezničenková, 724 650 260, reznicenkova.i@kr-vysocina.cz

Informace pro žadatele o uznání zahraničního vzdělání 564 602 956

Informace pro žadatele o vydání zápisového lístku: 564 602 964, 724 650 210

 

Bezplatná linka pro dotazy ke COVID-19

TELEFONNÍ ČÍSLO 1212 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.