Obsah stránky

Historie obce

Časté požáry v obci a okolí, ale i příprava civilní obrany v roce 1937 přispěly k založení sboru dobrovolných hasičů. Do spolku se přihlásilo 40 členů, z toho 12 činných. Prvním starostou hasičů se stal Josef Boudník a velitelem byl zvolen František Lebeda. Sbor dostal v roce 1939 motorovou stříkačku od firmy R. A. Smekal ze Slatiňan. Hasičskou zbrojnici si místní obyvatelé postavili v roce 1954. Tu znovu přestavěli až v roce 1965. Po celá léta činnosti přinášel sbor do obce kromě ochrany majetku i kulturní život. Jeho členové hráli divadlo, pořádali plesy a svou brigádnickou prací pomá- hali při rozvoji obce.


Existence hasičů byla ohrožena v roce 1996. Hasiči však svůj spolek udrželi. Novým předsedou se stal Josef Kovář. Odbočka Masarykovy letecké ligy z Ledče nad Sázavou uspořádala v roce 1938 velký letecký den. Ten se konal na polích u kapličky v Horní Ledči. Pro zájemce byly pořádány vyhlídkové lety nad Ledčí. Předvedlo se i vojenské letectvo. Odvážnou akrobacii zde předváděl vojenský pilot nadporučík Novák. Leteckého dne se zúčastnilo velké množství lidí z širokého okolí. Přišel rok 1939 a s ním i okupace republiky a zřízení protektorátu.


V roce 1945 válka skončila. Po únoru 1948 nastala další změna politické situace. Rolníci byli nuceni zakládat družstva. Jednotné zemědělské družstvo bylo v obci založeno 23. srpna 1957. Přes všechny potíže se udrželo a několikrát se sloučilo do větších celků. Tak došlo ke spojení JZD Hradec s JZD Ostrov v roce 1965, později pak ke spojení s JZD Vilémovice v roce 1973 a k následnému připojení JZD Pavlov. K největšímu slučování došlo v roce 1977. Všechna tato sloučená družstva se tehdy spojila s JZD Rudá hvězda v Cíhošti. Vedení se tak přesunulo do Cíhoště. Toto velké družstvo se rozpadlo v roce 1991.


Obec se také dočkala v roce 1950 autobusového spojení. Linka dnes vede z Ledče do Leštiny a zpět. V té době měl Hradec 231 obyvatel. Započala další výstavba obce. Občané si svépomocí postavili budovu místního národního výboru. Provedli i výstavbu požární nádrže v roce 1976. Taje užívána i jako koupaliště. Sem se chodí koupat občané z celého okolí. V dalším roce dokončili výstavbu prodejny, která byla předána k užívání Jednotě. V bývalém hostinci na návsi pracovali zaměstnanci provozovny Okresního podniku Sázava. Zde se vyráběly součásti k různým strojům. Město Ledeč nad Sázavou požádalo vládu v roce 1923 o připojení Horní Ledče od Hradce k Ledči nad Sázavou. Tato žádost však byla vládou zamítnuta.


K připojení Horní Ledče došlo až 3. února 1965. Od tohoto roku tak pod město Ledeč nad Sázavou patří nejen Horní Ledeč, ale i bývalý pivovar, část nábřeží pod hradem a hotel Koželužna. Občané byli z nadřízených míst přesvědčováni o prospěšnosti sloučení obce s Ledčí nad Sázavou. Vše bylo již připraveno, ale po „sametové revoluci" v roce 1989 bylo toto rozhodnutí zásluhou mladých lidí v obci zamítnuto.


V roce 1991 začala v obci pracovat firma Hard s. r. o. V bývalé kovárně u Pajerů. Později tato firma zakoupila i bývalou hospodu. Vyráběla se zde ekologická zařízení. Používala i prostory po bývalých dílnách Cs. státních lesů. Firma zakoupila i bývalou provozovnu na sušení brambor v Pivovarském údolí a přestavěla ji pro účely firmy. Sem se také postupně v roce 1996 přestěhovala. Po nich si provozovnu v bývalé kovárně pronajala firma JPU Technik a opravuje zde vysokozdvižné vozíky. Bývalou hospodu má pronajatu firma UNIMON, která zajišťuje zemní práce.


V současné době má obec Hradec a Horní Hradec dvě stě devatenáct obyvatel, kteří tu bsydlí v padesáti pěti domech.

Počátky historie 
Obec Hradec leží dva kilometry severně od Ledče nad Sázavou. Nadmořská výška měřená u kapličky činí 450 metrů.)

Dřívější historie 
Ves Lhota Kalousova byla zničena ve třicetileté válce, zřejmě byla vypálena. Její obyvatelé buď zahynuli, nebo již neměli zájem o její obnovu.)

Novodobá historie 
Časté požáry v obci a okolí, ale i příprava civilní obrany v roce 1937 přispěly k založení sboru dobrovolných hasičů.)

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.