Obec Hradec

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Geoportál pro veřejnost

Na webové adrese  http://hradec.obce.gepro.cz  lze zobrazovat geodetická data z katastrálního území Hradec.

podrobnosti z tohoto portálu, např. přehled inženýrských sítí, lze dohledat na obecním úřadě.

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Počátky historie 

Obec Hradec leží dva kilometry severně od Ledče nad Sázavou. Nadmořská výška měřená u kapličky činí 450 metrů. Název obce znamenal zpevněné sídlo, jinak také „malý hrádek". Vzniklo tak asi svobodné sídlo, které se později rozrostlo v dnešní vesnici. Zakladatelé Hradce nejsou známi. I zprávy o vsi jsou velmi chudé. Teprve v roce 1550 se uvádí Hradec („Hradecz") při vložení do obnovených desek zemských. Majitelka ledečského panství Markéta Ledečská z Říčan uvádí v majetku, který má v držení, mimo jiné i ves Hradec. Ves byla příslušná k ledečskému hradu i s okolními vesnicemi. Jednalo se od počátku o poddanskou ves. Urbář ledečského panství uvádí v roce 1564 ves Hradec se sedmi grunty. Jednalo se o Jana Bartošů, Petra Malejů, Štěpána Hlaváčka, Adama Bartošů, Vondřeje a po něm Jana Koláře, Jana Hanáska, Simona a po něm Matěje mlynáře. Uvádějí se zde dva rybníčky přímo ve vsi, osazené kapry. Třetí rybník je uváděn za vsí a z něj se vede pitná voda do hradu. Na Mullerově mapě z roku 1720 je Hradec označen jako Hrádek. V této době je v Hradci uváděna draslovna. Držitel hospody ve Vrbce měl právo v okolních lesích sbírat suché dříví k topení. Musel za to odvádět popel z dřeva do panské draslovny v Hradci u Ledče. V draslovně se louhováním popela získávalo surové draslo. To pak bylo využíváno při výrobě skla, barev, přírodního kamence, mýdla a jiných draselných sloučenin. Tuto draslovnu měli pronajatu od ledečské vrchnosti židé. V letech 1779-1785 je zde připomínán Ascher Markus. U Horního Hradce stávala v minulosti ves Kalousova Lhota. V urbáři ledečského panství je v roce 1570 uváděn úroční plat z Prosíček a Lhoty Kalousové. Ves se připomíná ještě v roce 1598 v deskách zemských: „wes Wolessna, wes Lhota Kalousowa, wes Hradecz patřící k Ledči". Naposledy je o ní zmínka v roce 1636, kdy byla součástí panství Adriána z Enkefurtu

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Anketa
Jste pro zavedení nedělního klidu, tj. nepoužívání sekaček, motorových pil, křovinořezů, cirkulárek atd.?
Ano
53% (1476 hlasů)
Ne
47% (1304 hlasů)

Patička stránky